Kontaktpersoner

Konsernledningen

Verkställande direktör,
Borgå Energi Ab

Patrick Wackström
040 769 6249

Verkställande direktör,
Borgå Elnät Ab

Magnus Nylander
040 768 2368

Direktör, ekonomi och administration

Merja Wilkman
019 661 411

Miljö- och utvecklingschef

Jukka Rouhiainen
040 334 6638

Kundrelationschef

Maria Käki
050 370 2244

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikationschef
Ella Kaasinen 040 621 1300

Elförsäljning

Elhandelschef
Benny Broman 0400 848 154

Försäljningschef, konsumenter
Janette Englund 0400 185374

Försäljningschef, företag
Markus Weckström 0400 713 353

Kundansvarig, företag
Nichlas Lindström 040 510 0805

Fjärrvärme

Chef, värme och produktion
Ari Raunio 050 467 6840

Försäljning av fjärrvärme
Kjell Rosenqvist 0504339033

Maskinmästare
Max Backman 040 526 5153

Fjärrvärmechef
Oskar Tillander 040 653 3311

Automationschef
Marko Heikkilä 050 405 7205

Övermaskinmästare
Dick Grönqvist 0400 679 269

Driftsmästare
Kaj Kulju 044 723 3264

Produktionsingenjör
Peter Tallberg 0500 718 269

Elnätet

VD, Borgå Elnät Ab
Magnus Nylander 040 768 2368

Driftschef
Mikael Hämäläinen 050 433 9030

Planeringschef
Kari Janhunen 0400 486 909

Nätbyggnad och gatubelysning
Rasmus Lindqvist 050 368 5384

Nätplanerare
Michael Lillandt 050 342 7488

Nätplanerare
Peter Loman 050 433 9034

Nätplanerare
Olli Vaniala 040 653 5445

Kundrelationschef
Tomas Nordström 0400 154 111

Teknisk försäljare / elanslutningar och småskalig elproduktion
Berndt Hjelt 040 672 1460

Byggchef
Rolf Malmberg 0400 715 580

Byggherre- och arbetsplatsövervakning för el- och gatubelysningsnät
Kristian Englund 044 723 3280

Våra epostadresser: fornamn.efternamn@pbe.fi