Miljövänligt
ett naturligt val

Bekanta dig med avtal och anslutningar ›

All el vi säljer är kolneutralt

Vi är det ända energibolaget i vår storleksklass, som har uppfyllt EU:s miljökrav på energiproduktion för år 2050 redan nu – årtionden i förväg!

All energi vi säljer är producerad med ursprungsgaranti.

Läs mer om vårt samhällsansvar

Borgå Energi på Instagram


    Borgå Energi på Facebook