Feltjänster

Elnät

  • Felanmälan om elavbrott (också träd som fallit över linjen)
  • Felanmälan om gatubelysningsfel

Kontrollera elnätets distributionsläge
på avbrottskartan

Gör felanmälan på vår hemsida här
eller ring nummer 020 690 144!

Ta i bruk elnätets avbrottstjänst

 

Fjärrvärmenät

Fjärrvärmenätets felanmälningsnummer 040 833 8694.

Kontrollera fjärrvärmens avbrottsläge
på avbrottskartan

 

Felmeddelanden

Läs här >