Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Vår nya biovärmecentral invigdes i Lovisa

Borgå Energis nya biovärmeanläggning i Lovisa är klar. Byggnadsprojektet slutfördes officiellt idag då centralen invigdes. Biovärmecentralen producerar ekologisk fjärrvärme av lokalt skogsflis, som matas in i stadens fjärrvärmenät. Produktionen motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet av 3000 egnahemshus.

Borgå Energi anslöt sig till energieffektivitetsavtalens nya period

Borgå Energi har undertecknat det nya energieffektivitetsavtalet, som förbinder bolaget till att effektivera sin energihushållning fram till år 2025. Med hjälp av avtalen strävar man till att effektivera energibruket på olika branscher på frivilligbasis, utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel. Finland är ett av de få EU-land där frivilligheten fungerar och bringar bra resultat.

Borgå Energi och Keravan Energia grundar ett nytt bolag

Borgå Energi Ab och Keravan Energia Oy grundar ett gemensamt entreprenörsbolag för nätbyggnad. Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab startar sin verksamhet i april 2017.  Det nya bolaget kommer att koncentrera sig på att producera entreprenörsservice för sina ägare, som delar på ägarandelen. Nylands Nätbyggnad bygger och uppräthåller elnät i Kervo, Sibbo, Borgnäs, Borgå… Read more »

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar i centrum under de närmaste veckorna

Borgå stads kommunteknik påbörjar saneringen av kantstenar i mittrefugerna i korsningen av Mannerheimgatan och Werner Söderströms gata måndagen 29.8.2016 ungefär kl. 7.00.  Arbetet orsakar tillfälliga störningar för trafiken på Mannerheimgatan. Man är tvungen att tidvis stoppa trafiken och därför rekommenderas användning av alternativa körrutter den 29 augusti kl. 7–14. Kantstenar och mittrefuger saneras på olika… Read more »

Finlands största jordmonterade solkraftverk invigdes (19.8.2016)

Igår firades invigningen av Finlands största jordmonterade solkraftverk i Mäkelänkangas i Fredrikshamn. Samarbetsprojektet mellan åtta sydfinländska energibolag är unikt i sitt slag. Borgå Energi är kraftverkets näststörsta ägare. Kraftverket har 2772 paneler som producerar över 650 000 kWh elektricitet i året, vilket motsvarar elbehovet av över 300 höghuslägenheter. Panelerna installerades invid roten av vindkraftverket, som… Read more »