Elnätets feltjänster

På kartan kan man se alla planerade och oplanerade avbrott i vårt stamnät. På kartan syns inte lågspänningsfel, alltså fel som finns mellan förbrukningsplatsen och transformatorn.

Kolla situationen på avbrottskartan, innan du gör felanmälan!

Elnätets felanmälan kan göras i numret 020 690 144.