Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Meddelanden

Förbättringsarbetena kring Krämaretorget inleds

De kommunaltekniska jobben i omgivningen kring Krämaretorget börjar nästa vecka. Borgå vatten förnyar brunnar och vattenrör, Borgå Energi förnyar gamla fjärrvärmerör och Borgå stad förbättrar områdets trafiklösningar och förskönar miljön. Samtidigt utför Borgå Elnät nätbyggnadsarbeten.

Borgå Energi -koncernens verksamhetsår 2016

I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 20% kallare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen ökade med 7 % under verksamhetsåret och värmeförbrukningen steg med 11 % i Borgå samt med 9 % i Lovisa.

Avloppsreningen börjar fungera med solkraft

Borgå Energi bygger som bäst ett solkraftverk på Borgå vattens huvudreningsverk på Hermansö. Avloppsreningsverket räknar med att täcka sin kontinuerliga baskonsumtion av el med solenergi. Kraftverket utgör samtidigt ett pilotprojekt för det nygrundade företagssamarbetet, som Borgå Energi har också andra planer för.