Meddelanden

Elnätsavgifterna stiger 1.8.2017

Borgå Elnät Ab höjer sina elnätsavgifter 1.8.2017. Prishöjningens inverkan på kundens skattebelagda elnätsavgift är cirka 3,6 % och i genomsnitt 6 % på den skattefria avgiften. Förhöjningen beror på investeringarna som krävs för att förbättra kvaliteten på elnätet.

Borgå Energi utvidgar med solpaneler och LED-belysning

Kunder har snart möjlighet att skaffa solpaneler och LED-belysning via Borgå Energi. De nya produkterna är ett direkt svar på ökad efterfrågan från både privathushåll och företag. Bolaget siktar på såväl lokal som nationell tillväxt med hjälp av det nya partnernätverket, som står för leveransen av produkterna.

Borgå Elnät förnyar Tjusterby elstation i Lovisa

Borgå Elnät Ab investerar ungefär en miljon euro i förnyandet av Tjusterby elstation i Lovisa. Arbetet påbörjas i juni och det pågår till september. Som huvudentreprenör fungerar Infratek Ab.

Den gamla elstationen rivs och eldistributionen till området ersätts med el från närliggande stationer. Under återkopplingarna kan det förekomma längre strömavbrott än normalt.

Antti Vilkuna ny verkställande direktör för Finska Kraft

Styrelsen för Finska Kraft Ab har utnämnt DI Antti Vilkuna till bolagets nya verkställande direktör från och med den första augusti 2017.

– Rekryteringsprocessen var grundlig. Bolaget är ännu i en utvecklingsfas, och Vilkuna hämtar med sig starkt ledarskap och enastående branschkännedom. Vi är väldigt nöjda, säger Patrick Wackström, som är styrelsens ordförande.

Borgå Energi hyr som första energibolag i Finland ut vindkraftsandelar åt sina kunder

Borgå Energis elkunder erbjuds nu möjligheten att producera vindel utan några investeringar i egen teknisk utrustning. Bolaget hyr ut vindkraftsandelar från vindparken i Mäkelänknagas. Metoden är den samma som på solenergisidan, där kunder kan hyra in sig i bolagets solkraftverk genom att reservera en panel eller flera. Den energi som vind- eller solkraftsandelen producerar gottgörs i elfakturan.

Vi uppdaterar våra kunduppgifter

Den nya sekretesslagen, som träder i kraft i maj 2018, förutsätter att energibolag ser över sina kunduppgifter. Den nya lagen kräver att bolagen har tillräckliga och aktuella uppgifter om alla sina kunder.