Något att fråga om fakturan?

El- och fjärrvärmefakturering

Frågor som rör betalningen av fakturan:

tel. (09) 2315 0468 (lna/msa)
porvoonenergia@ropocapital.fi

Vardagar kl 8.00-20.00 och lö kl 10.00-15.00

 

Frågor som rör innehållet i fakturan:

tel. 019 661 4140
laskutus@pbe.fi

Må-to kl 9.00-17.00 och fre kl 9.00-15.00

 

Läs mera om vår elfaktura