Byggarens checklista

 • Kontakta Borgå Energi redan under planeringsskedet
  Du försäkrar Dig om att elförsörjningen fungerar då du behöver och vet vad den kommer att kosta. Du får information om fjärrvärme och dess tillgänglighet. Vi hjälper och ger råd i allt som berör el- och fjärrvärmeärenden
 • Kartlägg elbehov och uppvärmningssystem
  Inverkar på boendekomfort och kostnaderna nu och framöver.
 • Gör en el- och VVS-plan
  Väl planerat är till hälften gjort.
 • Gör elanslutningsavtal
  Avtal om leverans av elanslutningen.
 • Gör elavtal
  Avtal om leverans av elektricitet.
 • Elförsörjning under byggtiden
  Elen under byggtiden levereras via en tillfällig elcentral eller via den slutliga mätarcentralen.
 • Gör fjärrvärmeavtal, om fjärrvärme är tillgängligt
  Fjärrvärmeavtal gäller både anslutning och leverans. Avtalet görs då byggnadslovet har godkänts och byggningstidtabellen är känd.
 • Be om offerter och välj elentreprenör
  Elarbeten kräver installationsrättigheter. Kontrollera att elentreprenören har rätt att utföra ifrågavarande jobb.
 • Be om offerter och välj värme-entreprenör
  Fjärrvärmearbeten kräver installationsrättigheter. Kontrollera att värme-entreprenören har rätt att utföra ifrågavarande jobb.
 • Kontrollera att det inte finns underjordiska ledingar där du bygger
 • Kom ihåg jordningselektroden
 • Fordra ibruktagningsbesiktning och handledning
  Använd alla el- och fjärrvärmeapparater tryggt och rätt.
 • Arkivera alla bruksanvisningar, protokoll och ritningar omsorgsfullt
  Behövs vid underhåll och reparationer.