Elbilar

Elbil är framtiden – och nuet! 

Elektriska och hybridbilar vinner snabbt mark. Målet för 20 000 elbilar förväntas uppnås redan 2019. 

Elbil minskar koldioxidavtryck 

Transport är en stor del av konsumentens koldioxidavtryck. Elbilar tillåter konsumenten att minska sitt avtryck eftersom elbilar är mer miljövänliga än traditionella förbränningsfordon – särskilt om konsumenten väljer att använda miljövänligt producerat el som energikälla för sin elbil. 

Konsumenterna kan nuförtiden välja mellan all-elbil och olika hybridmodeller som använder en elmotor tillsammans med en förbränningsmotor. Hybridmodellen möjliggör längre färd utan laddningsstopp, men kan också körs endast med el – mycket flexibelt! 

Batterikapacitet är den största utmaningen

För närvarande är den största utmaningen för elbilar den begränsade batterikapaciteten, som påverkar bilens färdavstånd. En laddning gör det möjligt att köra relativt korta avstånd, och därför är en elbil bäst lämpad för stadskörning. Men, då bilarna står parkerade vanligtvis under större delen av dagen, är dom också uppnåbara till laddningen, och när laddningsnätet expanderar, är den nuvarande modellen en ganska livskraftig lösning för en stor del av de urbaniserande finska bilisterna. 

I framtiden kommer eko-hybrider med olika bränslekombinationer och all-elbilar med effektivare batteriteknik också att möjliggöra längre resor. Elektriska fordon tar också snabbt fotfäste i godstransporter och kollektivtrafik. Framtiden är elektrisk! 

Att ladda en elbil med smarta laddare är säkert och snabbt 

Det finns många sätt att ladda en elbil. I praktiken finns det tre olika typer av nedladdning tillgängliga: 

Laddning från ett vanligt eluttag 

Ja, en elbil kan också laddas från ett vanligt eluttag! Plug-in-laddning kallas tillfällig laddning, långsam laddning eller suko-laddning eftersom det tar minst 10 timmar att ladda ett tomt all-elbilbatteri med en grundkontakt. 

Vanliga elektriska pluggar är inte avsedda för långvarig laddning och tål inte den höga strömmen som krävs för laddning i långa tider. Därför är laddning från ett vanligt eluttag praktiskt taget en nödstöd för basladdningen. 

Basladdning eller medelsnabb laddning 

Det smartaste sättet att ladda en elbil är att använda en basladdare. Laddningshastigheten beror på bilen och laddaren, men det tar cirka fyra timmar att ladda ett urladdat batteri helt. 

Att ladda med en inbyggd basladdare är säkert och snabbare än med en standardkontakt. 

Snabbladdning

Snabbladdarna finns tillgängliga till exempel i stadscentrum eller på motorvägar. De är idealiska för situationer där du snabbt behöver ladda ditt bilbatteri. 

Snabbladdarens kraft varierar beroende på enheten, men till exempel en snabbladdning under 45 minuters lunchpaus kan ge dig 200 körkilometer till! 

Vill du lära dig mer om elbilar? 

Du kan läsa mer om laddning av elbilar och vad du ska tänka på när du skaffar en laddare för ett enfamiljshus eller lägenhetshus på vår partners webbplats: Virta.fi-sivuilta.