Trädfällningshjälp

Ifall du vill fälla ett träd på vårt nätområde som ligger i närheten av vår luftlinje, ta först kontakt med en lokal skogshuggare och beställ arbetet av dem. Kunden betalar alltid själv trädfällningen.

Borgå Elnät samarbetar med följande skogshuggare:
Nylands Nätbyggnad (http://www.uudenmaanverkonrakennus.fi/sv/)
Exsane (http://www.exsane.fi/)
Stefan Haase Tmi, puh 040 720 0866, fmastefanhaase@hotmail.com
Ab Skogsservice – Metsäpalvelu Åberg Oy

Den yrkeskunniga skoggshuggaren avgör hur trädfällningen görs tryggast. Ifall han är av den åsikten att ellinjen bör tas ner eller att trädet ligger för nära högspänningslinjen (tre stycken ledare i stolpen) så skickar vi en elmontör till platsen medan trädfällningen sker. I detta fall är elmontörens arbete gratis för kunden.

Ifall du märker ett träd eller en kvist ligga på linjen, gör en felanmälan.

Till felanmälningen