Vi uppdaterar vårt e-postsystem 26.9.

På måndagen 26.9. uppdaterar vi vårt e-postsystem, detta kan orsaka fördröjningar i e-post trafiken.